Home
Privacy verklaring pianostemmer en techniker Dick Oosterhof

Privacy verklaring pianostemmer en techniker Dick Oosterhof

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website en onze cliënten en we dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van persoonlijke gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 25 mei 2018) stelt.

Wij zullen uw gegevens nooit beschikbaar stellen aan derden of gebruiken voor andere doeleinden, dan die behoren bij de aard van onze dienstverleningen, zonder dat wij daar specifieke toestemming van u voor ontvangen hebben.

 

Doel verzamelen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld ten behoeve van de communicatie tussen pianostemmer en techniker Dick Oosterhof en zijn cliënten.

Keuzes voor persoonsgegevens

Voorletters en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres voor bevestigings-, service- en overige gepersonaliseerde communicatie.

IBAN gegevens voor incassering van servicevergoedingen.

 

Gebruik van verzamelde gegevens

De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde systemen van pianostemmer en techniker Dick Oosterhof of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. We verzamelen of gebruiken dus geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Wij verwerken persoonsgegevens voor zover wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals ten behoeve van belastingaangifte. De gegevens van het boekhoudsysteem worden wettelijk verplicht gedurende 7 jaar bewaard.

 

Wij bieden alle bezoekers van onze website en al onze cliënten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt, met inachtneming van wat is vermeld in de vorige paragraaf betreffende onze boekhouding.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde systemen of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Deze website en cookies

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Deze website maakt geen gebruik van ‘’cookies’’.

 

Aanpassing communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid kunt u contact met ons opnemen.

 

pianostemmer en techniker Dick Oosterhof

Download deze verklaring als PDF bestand